Po prostu kąpiel i wszystko co do niej konieczne wymagane!